Siirry suoraan sisältöön

Apurahat

Jalmari Finnen Säätiön apurahat

Jalmari Finnen Säätiö myöntää apurahoja tutkimukseen, jonka kohteena on Hämeen historia, erityisesti henkilöhistoria sekä väestö- ja taloushistoria. Apurahan määrää ei ole rajattu, mutta se voidaan myöntää kerralla enintään vuoden mittaista päätoimista työskentelyä varten. Lisäksi säätiö voi myöntää apurahoja säätiön painopistealueisiin liittyville tutkimushankkeille.

Apurahojen hakuaika vuonna 2023 oli 17.9. – 9.10. 

Haku on sulkeutunut.

Lisätietoja: Mervi Kaarninen, sähköposti: finnesaatio@gmail.com

Apurahat jaettiin ja julkistettiin Hämäläisjuhlassa maanantaina 20.11. 2023 klo 18.00 Vapriikissa.

Apurahojen jakoa Hämäläisjuhlassa 2023
Apurahojen jakoa Hämäläisjuhlassa 2023

Jalmari Finnen Säätiön vuoden 2023 apurahojen saajat

 • Eero Ahola: 2000 euroa historian pro gradu -tutkielmaan: Viipurin hospitaalin taloudenpito 1500-luvun jälkipuoliskolla. 
 • Minna Aitola: 10 000 euroa väitöskirjaan: Valtaa ja verkostoja – nainen Suomen politiikan huipulla: Tyyne Leivo-Larsson (1902–1977). 
 • Niko Hakala: 2000 euroa historian pro gradu -tutkielmaan 2000 euroa: Puhdas valkoinen Suomi. Martti Pihkalan aatteellinen jatkuvuus sisällissodasta 1960-luvulle.
 • Tuula Hockman: 2000 euroa Ingeborg Tottista kertovan teoksen viimeistelyyn. 
 • Lauri Julkunen: 15 000 euroa Kirjastoneuvos E. J. Ellilän (1891–1983) ajattelua ja toimintaa tarkastelevaan elämäkerralliseen tutkimukseen. Tämä on väitöksen jälkeinen tutkimus.
 • Juha Järvelä: 5000 euroa Uuno Kailasta käsittelevään teokseen: Elämä omin sanoin. Teos kertoo Heinolassa syntyneen runoilijan elämän tarinan hyödyntäen hänen kirjoittamiaan kirjeitä ja omaelämäkerrallisia tekstejä.
 • Juuso Järvenpää: 16 000 euroa väitöksen jälkeiseen tutkimukseen: Suomen spiritististä liikettä tarkastelevaan tutkimukseen. Liike vaikutti 1910-luvulla erityisesti Tampereella. 
 • Henri Kokkonen: 2000 euroa historian pro gradu -tutkielmaan. Tutkimuksen kohteena  Suomalainen sateenkaarihistoria. 
 • Saara-Maija Kontturi: 16 000 euroa Suomen lääkäritietokannan siirtämiseen verkkoympäristöön. Mukana Suomen lääkärit 1700-luvun puolivälistä 1800-luvun lopulle.  Väitöskirjan jälkeinen hanke.
 • Marketta Könönen ja Lasten ja nuorten kirjallisuuden ystävien järjestö): 3000 euroa Jalmari Finnen syntymän 150 vuotispäivän ja ensimmäisen Kiljus-kirjan 110 vuotispäivän juhlistamiseksi. Tulossa on tapahtumia ja näyttely. 
 • Jesse Mäkitalo: 2000 euroa historian pro gradu -tutkielmaa: Dmitri Medvedev sosiaalisessa mediassa 2022–2023: historian käyttö poliittisena aseena.
 • Katja Palokangas 25 200 euroa historian väitöskirjaan: Mielentilalausunnot Suomessa vuosien 1840–1904 välisen ajan henkirikostapauksissa.  
 • Mikko Rapo 12 600 euroa historian väitöskirjaan: Kokemukset ja käsitykset kansalaisuudesta sotienjälkeisessä asutustoiminnassa 1945–1948. 
 • Juuli Rouhiainen: historian pro gradu -tutkielma 2000 euroa. ”Vangit nykyaikoina herramoisesti hoidetaan.” Suomen vankilamurroksesta käyty keskustelu 1860–1880-luvuilla.
 • Antti Räihä ja työryhmä: 32 000 euron jatkorahoitus hankkeeseen Maatilan isännyys, puolison kuolema ja isännyyden vaihdosten yleisyys Suomessa 1700–1800-luvuilla.
 • Sami Suodenjoki ja työryhmä: 2500 euroa Pohjoismaisen työväenhistorian konferenssin järjestelykuluihin. Kokous järjestetään Tampereella vuonna 2025. 
 • Raisa Toivo: 3000 euroa teoksen Viisi tarinaa 1600-luvun lapsista lapsille. Erityisesti  kuvamateriaalin kustannuksiin. 
 • Maria Vanha-Similä: 16 000 euroa väitöksen jälkeiseen tutkimukseen: Maatilojen naiset–Naisten arki ja toimijuus maatiloilla 1950–1970-luvuilla. 
 • Sini Väisänen: Historian väitöskirjaan 12 600 euroa. Tutkimuksen kohteena kokemukset venäläisestä rakennetusta kulttuuriperinnöstä ja tilan derussifikaatiosta sotien välisenä aikana. Tällä tarkoitetaan autonomian kauden loppupuolella rakennettua kaupunkitilaa esimerkiksi Hämeenlinnassa, Turussa, Viipurissa) 
 • Tampereen Historiallinen Seura 3000 euroa toimintaan ja erityisesti 2025 juhlavuoden teokseen Tutkimuksia ja kuvauksia sarjassa.
Apurahojen jakoa Hämäläisjuhlassa 20.11.2022
Apurahojen jakoa Hämäläisjuhlassa 20.11.2022

Jalmari Finnen Säätiön vuoden 2022 apurahojen saajat

 • Arja Ahlqvist 5 000 euroa teokseen Etelähämäläisen koulupojan vuosien 1906-1910 ainekirjoituksista.
 • Aleksi Eskelinen 13 000 euroa. Muinaistieteellisen toimikunnan ja Suomen kansallismuseon rakentamat suomalaisuuden narratiivit vuosina 1917-1972. Suomen historian väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.
 • Ulla Ijäs 32 000 euroa tutkimukseen Pappilan naiset, eletty usko ja kokemus pitkällä 1800-luvulla.
 • Mikko Kemppainen ja työryhmä Antti Harmainen, Juuso Järvenpää. 32 000 euroa hankkeelle Korkeamman sosialismin puolesta – Uskonto, esoteria ja työväenliike Tampereella 1890-luvulta 1920-luvulle.
 • Jussi Lahtinen 12 600 euroa. Suomalainen hyvinvointivaltiokertomus 1970-luvun työläiskirjallisuuden kuvaamana. Historian väitöskirja, Tampereen yliopisto.
 • Tiina Miettinen 10 000 euroa tutkimukseen.”Sääksmäen Ritvala balladien takana. Kylä, helanvietto ja laulavat naiset 1500-luvulta 1900-luvun alkuun.”
 • Marjaana Niemi 2000 euroa Suomalaisia kaupunkeja käsittelevän teoksen kuvitukseen ja karttoihin.
 • Tuire Ranta-Meyer 5 000 euroa säveltäjä Erkki Melartinia käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen.
 • Juha Riihiranta 3 000 euroa etelähämäläistä Kataloisten kylää ja sen asukkaita vuonna 1910 käsittelevän populaarin tietokirjan kirjoitustyöhön.
 • Antti Räihä ja työryhmä: 32 000 euroa hankkeeseen Maatilan isännyys, puolison kuolema ja isännyydenvaihdosten yleisyys Suomessa 1700-1800-luvuilla”.
 • Hanna Suutela 5000 euroa Tilda Vuoren elämäkertaan.
 • Hannu Syväoja 5000 euroa Jalmari Finnen elämäkertaan.
 • Miikka Tamminen 5000 euroa teokseen Keskiajan aaveet.
 • Marko Tikka + työryhmä 5000 euroa teokseen Sinivalkoisen sankarin kuvat. Sotilasihanne, miehisyyden ihanteet ja negaatiot 1920-1990. Myytin varjot nykyajassa.
 • Tampereen Historiallinen Seura 3000 euroa toimintaan ja Tampere – tutkimuksia ja kuvauksia julkaisuun seuran satavuotispäiväksi.

   

  Opiskelija-apurahat:

  Pro gradu -tutkielmiin, 1500 euroa kukin.

 • Juulia Erämo-Männikkö: Sanomalehtien lukijakirjeet vaikuttamisen kanavana. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen suomenkielisten sanomalehtien kautta vuonna 1880 Suomen suuriruhtinaskunnassa. Tampereen yliopisto.
 • Elisa Kujansuu: Säätyläiskotien irtaimisto 1700-luvun puolivälistä 1800-luvun alkuun Sääksmäen tuomiokunnassa. Jyväskylän yliopisto.
 • Lassi Luoma: Maanlunastuslautakunta N:o 21:n historia. Tampereen yliopisto.
 • Elise Majanmaa: Seksuaali- ja lisääntymisvalistus 1970- ja 1980-luvulla. Tampereen yliopisto.
 • Aleksi Martinmäki: Henkirikollisuus Vaasan läänissä toisen maailmansodan jälkeen: tekijät, tekotavat ja motiivit (1945-1950). Jyväskylän yliopisto.
 • Teemu Salo: Matti Kurki. Tampereen yliopisto.
 • Katri Viiliäinen: Irtolaisuus osana Lappeenrannan kehruuhuoneessa olleiden naisten elämänkaarta 1861-1870, Jyväskylän yliopisto.
 • Tampereen historianopiskelijoiden yhdistys Patina: 1000 euroa Historian Opiskelijain Liiton syysseminaarin 18.11.-20.11.2022 järjestämiseen.